:: دوره 9، شماره 1 - ( 1401 ) ::
جلد 9 شماره 1 صفحات 70-57 برگشت به فهرست نسخه ها
برآورد اجزای واریانس ژنتیکی اسیدهای‌چرب آفتابگردان در شرایط آبیاری معمولی و تنش خشکی با روش تجزیه لاین × تستر
سیده شراره آریانژاد ، حمید نجفی زرینی*، مهدی غفاری ، غلامعلی رنجبر
چکیده:   (490 مشاهده)
این ارزیابی به‌منظور برآورد اجزای واریانس ژنتیکی اسیدهای‌چرب آفتابگردان در دو شرایط جداگانه آبیاری معمولی و تنش خشکی در طی دو سال زراعی 1399 و 1400 در کرج اجرا شد. مواد گیاهی مورد بررسی شامل 12 هیبرید حاصل از تلاقی چهار لاین برگرداننده باروری با سه لاین نرعقیم (تستر) بود که در دو آزمایش جداگانه در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار ارزیابی شدند. تنش خشکی باعث کاهش عملکرد روغن (34 درصد)، درصد روغن (شش درصد)، اسید استئاریک (4.7 درصد) و اولئیک (10.6 درصد) و افزایش اسیدهای پالمیتیک (12 درصد) و لینولئیک (2.8 درصد) شد. در هر دو شرایط، اثر متقابل لاین × تستر نقش بیشتری را در توجیه واریانس هیبریدها از نظر میزان اسیدهای‌چرب داشت که نشان دهنده نقش بارز اثرات غیر­افزایشی در کنترل ژنتیکی این خصوصیات است. در شرایط آبیاری مطلوب عملکرد روغن، درصد روغن و اسید استئاریک تحت تأثیر هر دو نوع اثرات افزایشی، غالبیت و اسیدهای‌چرب پالمیتیک، اولئیک و لینولئیک در کنترل اثرات غالبیت بودند. در شرایط تنش خشکی به‌جز درصد روغن که در کنترل اثرات افزایشی ژن بود، بقیه خصوصیات در کنترل اثرات غالبیت بودند. بر اساس نتایج این بررسی ترکیب اسیدهای‌چرب اصلی آفتابگردان عمدتاً در کنترل اثرات ژنتیکی غیر­افزایشی بوده و روش‌های مبتنی‌بر دورگ­گیری و تهیه ارقام هیبرید می­تواند در اصلاح آفتابگردان از نظر ترکیب اسیدهای‌چرب مورد استفاده قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: اثر افزایشی، اولئیک، تستر، غالبیت، لاین، لینولئیک
متن کامل [PDF 490 kb]   (80 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: به‌نژادی گیاهی
پذیرش: 1401/4/16
* نشانی نویسنده مسئول: گروه اصلاح‌نباتات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مازندران، ساری
فهرست منابع
1. Abd El-Satar, M.A. (2017). Genetic analysis of half diallel matting with different methods and their comparisons for yield and its associated traits in sunflower under saline soil stress conditions. Helia, 40(66): 85-114. [DOI:10.1515/helia-2017-0001]
2. Akcay, S. and Dagdelen, N. (2016). Water use efficiency, yield and yield components of second crop sunflower under deficit irrigation. Turkish Journal of Field Crops, 21: 190-199. [DOI:10.17557/tjfc.05690]
3. Ali, Q., Ashraf, M. and Anwar, F. (2009). Physico-chemical attributes of seed oil from drought stressed sunflower (Helianthus annuus L.) plants. Grasas Y aceites, 60(5): 477-483. [DOI:10.3989/gya.021009]
4. Anastasi, U., Santonoceto, C., Giuffre, A., Sortino, O., Gresta, F. and Abbate, V. (2010). Yield performance and grain lipid composition of standard and oleic sunflower as affected by water supply. Field Crops Research, 119: 145-153. [DOI:10.1016/j.fcr.2010.07.001]
5. Azadmard-Damirchi, S. and Dutta, P.C. (2006). Novel solid-phase extraction method to separate 4-desmethyl-, 4-monomethyl-, and 4, 40-dimethylsterols in vegetable oils. Journal of Chromatography A, 1108: 183-187. [DOI:10.1016/j.chroma.2006.01.015]
6. Baldini, M., Giovanardi, R. and Vannozzi, G. (2000). Effect of different water availability on fatty acid composition of the oil in standard and high oleic sunflower hybrids. 15th International Sunflower Conference, Toulouse, France.
7. Banaei, R., Baghizadeh, A., and Khavari Khorasani, S. (2016). Estimates of genetic variance parameters and general and specific combining ability of morphological traits, yield and yield components of maize hybrids in normal and salt stress conditions. Plant Genetic Researches, 3(1): 57-74 (In Persian). [DOI:10.29252/pgr.3.1.57]
8. Barzgari, A., Malekzade Shafaroudi, S., and Khavari Khorasani, S. (2022). Study on combining ability and gene effects estimation in some sweet corn inbred lines (Zea mays L. var saccarata) by line× tester method. Plant Genetic Researches, 8(2): 131-142 (In Persian). [DOI:10.52547/pgr.8.2.10]
9. Chahal, R.K., Dhillon, S.K., Kandhola, S.S., Kaur G., Kaila V. and Tyagi. V. (2019). Magnitude and nature of gene effects controlling oil content and quality components in sunflower (Helianthus annuus L.). Helia, 42(70): 73-84. [DOI:10.1515/helia-2018-0006]
10. Chimenti, C., Pearson, J. and Hall, A. (2002). Osmotic adjustment and yield maintenance under drought in sunflower. Field Crops Research, 75: 235-246. [DOI:10.1016/S0378-4290(02)00029-1]
11. Demurin, Y., Skoric D., Vorosbaranyi, I. and Jocic S. (2000). Inheritance of increased high oleic acid content in sunflower seed oil. Helia, 23(32): 87-92.
12. FAO. (2020). Agricultural Production Year Book. Rome. Italy. Available at: http://faostat3.fao.org.
13. Flagella, Z., Rotunno, T., Tarantito, E., Caterina, R.D. and Caro, A.D. (2002). Changes in seed yield and oil fatty acid composition of high oleic sunflower (Helianthus annuus L.) hybrids in relation to the sowing date and the water regime. European Journal of Agronomy, 17: 221-230. [DOI:10.1016/S1161-0301(02)00012-6]
14. Gangappa, E., Channakishnaiah, K.M., Harini, M.S. and, Ramesh, S. (1997). Studies on combining ability in sunflower (Helianthus annuus L.). Helia, 20(27): 73-84.
15. Ghaffari, M. and Shariati, F. (2018). Combining ability of sunflower inbred lines under drought stress. Helia, 41(69): 201-212. [DOI:10.1515/helia-2017-0009]
16. Ghaffari, M., Andarkhor, S., Homayonifar, M., Kalantar Ahmadi, S., Shariati, F., Jamali, H. and Rahmanpour, S. (2020). Agronomic attributes and stability of exotic sunflower hybrids in Iran. Helia, 43(72): 67-81. [DOI:10.1515/helia-2020-0004]
17. Ghaffari, M., Toorchi, M., Valizadeh, M. and Shakiba, M.R. (2012). Morpho-physiological screening of sunflower inbred lines under drought stress condition. Turkish Journal of Field Crops, 17(2): 185-190.
18. Haddadan, A.Z., Ghaffari, M., Hervan, E.M. and Alizadeh, B. (2020) Impact of parent inbred lines on heterosis expression for agronomic characteristics in sunflower. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 56(3): 123-132. [DOI:10.17221/100/2019-CJGPB]
19. Hassan, A.M. and Mohamed, H.E. (2019). l- Arginine Pretreatment Enhances Drought Resistance of Sunflower (Helianthus annuus L.) Plants by Increase in Polyamines Content, Journal of Plant Growth Regulation, 38(2): 600-605. [DOI:10.1007/s00344-018-9873-0]
20. Hussain, M., Farooq, S., Hasan, W., Ul-Allah, S., Tanveer, M., Farooq, M. and Nawaz, A. (2018). Drought stress in sunflower: Physiological effects and its management through breeding and agronomic alternatives. Agricultural Water Management, 201: 152-166. [DOI:10.1016/j.agwat.2018.01.028]
21. Ivanov, P., Petakov, D., Nikolova V. and Pentchev, E. (1988). Sunflower breeding for high palmitic acid content in the oil. 12th International Sunflower Conference, Novi Sad, Yugoslavia, Serbia.
22. Jockovic, M., Cvejic, S., Jocic, S., Marjanovic-Jeromela, A., Miladinovic, D., Jockovic, B., Miklic, V. and Radic, V. (2019). Evaluation of sunflower hybrids in multi-environment trial (MET). Turkish Journal of Field Crops, 24: 202-210.
23. Joksimovic, J., Atlagic, J., Marinkovic, R. and Jovanović, D. (2006). Genetic control of oleic and linoleic acid contents in sunflower. Helia, 29: 33-40. [DOI:10.2298/HEL0644033J]
24. Knowles, P.F. (1988). Recent advances in oil crops breeding. Proceeding of the World Conference on Biotechnology for the Fats and Oil Industry. American Oil Chemists Society, Illinois, USA.
25. Leon, A.J., Andrade, F.H. and Lee, M. (2003). Genetic analysis of seed oil concentration and environments in sunflower. Crop Science, 43: 135-140. [DOI:10.2135/cropsci2003.1350]
26. Memon, S., Baloch, M.J., Baloch, G.M. and Jatoi, W.A. (2015). Combining ability through line × tester analysis for phenological, seed yield, and oil traits in sunflower (Helianthus annuus L.). Euphytica, 204: 199-209 [DOI:10.1007/s10681-015-1368-5]
27. Miller, J.F. and Vick, B.A. (1999). Registration of three low palmitic acid and five low stearic acid sunflower genetic stocks. Crop Science, 39(1): 305-306. [DOI:10.2135/cropsci1999.0011183X003900010080x]
28. Neelima, S. and Parameshwarappa, K.G. (2017). Stability of single and three-way cross hybrids for seed yield and other important agronomic traits in sunflower (Helianthus annuus L.). Helia, 40(67): 197-210. [DOI:10.1515/helia-2016-0020]
29. Ortis, L., Nestares, G., Frutos, E. and Machado, N. (2005). Combining ability analysis for agronomic traits in sunflower (Helianthus annuus L.). Helia, 28: 125-134. [DOI:10.2298/HEL0543125O]
30. Perez-Vich, B., Fernandez-Martínez, J., Grondona, M., Knapp, S.J. and Berry, S.T. (2002). Stearoyl-ACP and oleoyl-PC desaturase genes co-segregate with quantitative trait loci underlying high stearic and high oleic acid mutant phenotypes in sunflower. Theoretical Applied Genetic, 104(2-3): 338-349. [DOI:10.1007/s001220100712]
31. Petcu, E., Arsintescu, A. and Stanciu, D. (2001). The effect of drought stress on fatty acid composition in some Romanian sunflower hybrids. Romanian Agricultural Research, 15: 39-43.
32. Popa, M., Anton, G.F., Rişnoveanu, L., Petcu, E. and Babeanu, N. (2017). The effect of planting date and climatic condition on oil content and fatty acid composition in some Romanian sunflower hybrids. AgroLife Scientific Journal, 6: 212-221.
33. Robinson, R.G. (1997). Production and culture. In: Schneiter A.A., (ed.). Sunflower Science and Technology, pp. 55-87. Agronomy Monograph, ASA Inc, Madison, USA.
34. Sakthivel, K. (2003). Line × tester analysis for combining ability in kharif sunflower (Helianthus annuus L.). Journal of Ecobiology, 15(4): 299-304.
35. Schneiter, A. and Miller, J. (1981). Description of sunflower growth stages. Crop Science, 21: 901-903. [DOI:10.2135/cropsci1981.0011183X002100060024x]
36. Seiler, G.J. (2007). The potential of wild sunflower species for industrial uses. Helia, 30: 175-198. [DOI:10.2298/HEL0746175S]
37. Shekar, G.C., Jayaramafah, H., Virupakshappa, K. and Jagadeesh, B.N. (1998). Combining ability of high oleic acid in sunflower. Helia, 21(28): 7-14.
38. Singh, R.K. and Chaudhary, B.D. (1985). Biometrical Techniques in Breeding and Genetics. Kalyani Publishers, New Delhi, IND.
39. Skoric, D. (2012). The genetics of sunflower. In: Skoric, D., Seiler, G., Liu, Z., Jan, C.C., Miller, J.F. and Charlet, L.D. (Eds.). Sunflower Genetics and Breeding. pp. 102-128. Serbian Academy of Science and Arts, Novi Sad, CS.
40. Smith, S.A., King, R.E. and Min, D.B. (2007). Oxidative and thermal stabilities of genetically modified high oleic sunflower oil. Food Chemistry, 102: 1208-1213. [DOI:10.1016/j.foodchem.2006.06.058]
41. Tan, A.S. (2010). Study on the determination of combining abilities of inbred lines for hybrid breeding using line× tester analysis in sunflower (Helianthus annuus L.). Helia, 33(53): 131-148. [DOI:10.2298/HEL1053131T]
42. Todorovic, M., Albrizio, R., Zivotic, L., Saab, M.T.A., Stöckle, C. and Steduto, P. (2009). Assessment of AquaCrop, CropSyst, and WOFOST models in the simulation of sunflower growth under different water regimes. Agronomy Journal, 101: 509-521. [DOI:10.2134/agronj2008.0166s]
43. Tyagi, V., Dhillon, S.K. and Kaur, K. (2020). Gene action for oil content and quality in diverse cytoplasmic sources in sunflower under varied moisture environments. Helia, 43(73): 151-166. [DOI:10.1515/helia-2020-0020]XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 9، شماره 1 - ( 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها