:: دوره 9، شماره 1 - ( 1401 ) ::
جلد 9 شماره 1 صفحات 56-43 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی برخی خصوصیات این‌همانی سیب‌زمینی تراریخت مقاوم به شوری
سمیرا کریمی ، مقصود پژوهنده* ، کامبیز عزیزپور
چکیده:   (461 مشاهده)
گیاهان تراریخت و محصولات آن­ ها با توجه به ویژگی­ های بهبودیافته، روز به روز در حال توسعه هستند و ارزیابی ایمنی این گیاهان قبل از ورود به سبد غذایی مردم الزامی می ­باشد. از این‌رو اهمیت موضوع ایمنی زیستی گیاهان تراریخت و استفاده از محصولات آن­ ها، سازمان­ های نظارتی را وادار به ایجاد قوانینی کرده است که از آن تحت عنوان ارزیابی این­ همانی یاد می ­شود. در پروتکل اجرایی آن ترکیبات مغذی مهم و ضروری گیاهان تراریخت بررسی و با شاهد مقایسه می­ شود. هدف پژوهش حاضر ارزیابی زیستی سیب ­زمینی تراریخت لاین F (مقاوم به شوری) با رقم اصلی و غیرتراریخت آن (آگریا) می­ باشد که این لاین تراریخت مقاوم به شوری با انتقال ژن SOS3 آرابیدوپسیس به سیب ­زمینی رقم آگریا تولید و مقاومت آن به شوری اثبات شده است. ابتدا حضور ژن AtSOS3 در گیاهان لاین F تأیید شد و آزمایش­ های این­ همانی در قالب مقایسه میزان تولید پرولین، قند­های محلول، کاروتنوئید و کلروفیل ­های a و b، میزان بیان نسبی ژن Catalase 1و AtSOS3 بین لاین F و گیاه شاهد غیرتراریخت انجام گرفت. بر اساس ارزیابی­ های صورت گرفته در صفات فیزیولوژیک و برخی متابولیت­ ها (میزان پرولین، قند­های محلول، کاروتنوئید و کلروفیل های a و b) و صفات مورفولوژیک (ارتفاع بوته، وزن خشک و تر گیاه) بین لاین F و WT هیچ تفاوت معنی ­داری مشاهده نشد. در بررسی کلنی­ های میکروبیوم اطراف ریشه در لاین تراریخت و شاهد غیرتراریخت تفاوت غیرمعنی­ دار بود که حاکی از آن است که لاین تراریخت هیچ اثر تهدید­آمیزی برای کاهش یا افزایش میکروارگانیسم ­ها در محیط ­زیست ندارد. میزان بیان نسبی ژن­ های AtSOS3 و Catalase1 در لاین F نسبت به WT دارای مقادیر بیشتری بود. دلیل افزایش بیان Catalase1، فعال شدن مکانیسم های دفاعی گیاه در برابر تنش می ­باشد. درنهایت نتایج هر یک از ارزیابی ­های صورت گرفته برابری لاین F و WT در صفات ارزیابی شده را اثبات کرد.
واژه‌های کلیدی: این‌همانی، تراریخت، سیب‌زمینی، شوری، مقاومت
متن کامل [PDF 573 kb]   (154 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: به‌نژادی گیاهی
پذیرش: 1401/6/1
* نشانی نویسنده مسئول: گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز
فهرست منابع
1. Ahanger, M.A., Akram, N.A., Ashraf, M., Alyemeni, M.N., Wijaya, L. and Ahmad, P. (2017). Plant responses to environmental stresses-from gene to biotechnology. AoB Plants, 9(4): plx025. [DOI:10.1093/aobpla/plx025]
2. Akhtar, A., Rizvi, Z., Irfan, M., Maqbool, A., Bashir, A. and Malik, K.A. (2020). Biochemical and morphological risk assessment of transgenic wheat with enhanced iron and zinc bioaccessibility. Journal of Cereal Science, 91: 102881. [DOI:10.1016/j.jcs.2019.102881]
3. Anirudh, K.V.S., Chakraborty, T., Srivastava, R.K. and Akhtar, N. (2020). Effect of Drought and Salt Stress On Cereal Crop Plants and Their Proteomic and Physiological Studies. Journal of Biotechnology and Biomedical Science, 2: 43. [DOI:10.14302/issn.2576-6694.jbbs-20-3525]
4. Azooz, M., Ismail, A. and Elhamd, M.A. (2009). Growth, lipid peroxidation and antioxidant enzyme activities as a selection criterion for the salt tolerance of maize cultivars grown under salinity stress. International Journal of Agriculture and Biology, 11: 21-26.
5. Bedair, M. and Glenn, K.C. (2020). Evaluation of the use of untargeted metabolomics in the safety assessment of genetically modified crops. Metabolomics, 16: 1-15. [DOI:10.1007/s11306-020-01733-8]
6. Chen, B.C., Lin, H.Y., Chen, J.T., Chao, M.L., Lin, H.T. and Chu, W.S. (2020). Compositional Analysis of the Transgenic Potato with High-level Phytase Expression. Journal of Food and Nutrition Research, 8: 231-237.
7. Fedina, I., Georgieva, K., Velitchkova, M. and Grigorova, I. (2006). Effect of pretreatment of barley seedlings with different salts on the level of UV-B induced and UV-B absorbing compounds. Environmental and Experimental Botany, 56: 225-230. [DOI:10.1016/j.envexpbot.2005.02.006]
8. Fedorova, M. and Herman, R.A. (2020). Obligatory metabolomic profiling of gene‐edited crops is risk disproportionate. The Plant Journal, 103: 1985-1988. [DOI:10.1111/tpj.14896]
9. Ghazizadeh, E., Mousavi, A. and Hadi, F. (2015). Quantitative detection of transgenic roundup ready soybean seeds using real-time PCR method. Plant Genetic Researches, 1: 71-78 (In Persian). [DOI:10.29252/pgr.1.2.71]
10. Giraldo, P.A., Shinozuka, H., Spangenberg, G.C., Cogan, N.O. and Smith, K.F. (2019). Safety assessment of genetically modified feed: is there any difference from food? Frontiers in Plant Science, 10: 1592. [DOI:10.3389/fpls.2019.01592]
11. Gong, D., Guo, Y., Schumaker, K.S. and Zhu, J.K. (2004). The SOS3 family of calcium sensors and SOS2 family of protein kinases in Arabidopsis. Plant Physiology, 134: 919-926. [DOI:10.1104/pp.103.037440]
12. Gupta, U.C. and Gupta, S.C. (2019). The important role of potatoes, an underrated vegetable food crop in human health and nutrition. Current Nutrition & Food Science, 15: 11-19. [DOI:10.2174/1573401314666180906113417]
13. Hilbeck, A., Meyer, H., Wynne, B. and Millstone, E. (2020). GMO regulations and their interpretation: how EFSA's guidance on risk assessments of GMOs is bound to fail. Environmental Sciences Europe, 32: 1-15. [DOI:10.1186/s12302-020-00325-6]
14. Hirt, H. (2020). Healthy soils for healthy plants for healthy humans: How beneficial microbes in the soil, food and gut are interconnected and how agriculture can contribute to human health. EMBO Reports, 21: e51069. [DOI:10.15252/embr.202051069]
15. Hong, B., Fisher, T.L., Sult, T.S., Maxwell, C.A., Mickelson, J.A., Kishino, H. and Locke, M.E. (2014). Model-based tolerance intervals derived from cumulative historical composition data: application for substantial equivalence assessment of a genetically modified crop. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 62: 9916-9926. [DOI:10.1021/jf502158q]
16. Jiang, C., Meng, C., Schapaugh, A.W. and Jin, H. (2021). Comparative Analysis of Genetically-Modified Crops: Conditional Equivalence Criteria. bioRxiv, https://doi.org/10.1101/2021.02.19.431950 [DOI:10.1101/2021.02.19.431950.]
17. Khalf, M., Goulet, C., Vorster, J., Brunelle, F., Anguenot, R., Fliss, I. and Michaud, D. (2010). Tubers from potato lines expressing a tomato Kunitz protease inhibitor are substantially equivalent to parental and transgenic controls. Plant Biotechnology Journal, 8: 155-169. [DOI:10.1111/j.1467-7652.2009.00471.x]
18. Kim, E.H., Oh, S.W., Lee, S.Y., Park, H.Y., Kang, Y.Y., Lee, K.M., Baek, D.Y., Kang, H.J., Park, S.Y. and Ryu, T.H. (2020). Comparison of the Seed Nutritional Composition between Conventional Varieties and Transgenic Soybean Overexpressing Physaria FAD3‐1. Journal of the Science of Food and Agriculture. 101: 2601-2613. [DOI:10.1002/jsfa.11028]
19. Kim, J.K., Park, S.Y., Lee, S.M., Lim, S.H., Kim, H.J., Oh, S.D., Yeo, Y., Cho, H.S. and Ha, S.H. (2013). Unintended polar metabolite profiling of carotenoid-biofortified transgenic rice reveals substantial equivalence to its non-transgenic counterpart. Plant Biotechnology Reports, 7: 121-128. [DOI:10.1007/s11816-012-0231-6]
20. Kok, E.J. and Kuiper, H.A. (2003). Comparative safety assessment for biotech crops. TRENDS in Biotechnology, 21: 439-444. [DOI:10.1016/j.tibtech.2003.08.003]
21. Koubaa, R.J., Ayadi, M., Saidi, M.N., Charfeddine, S., Bouzid, R.G. and Nouri-Ellouz, O. (2022). Comprehensive Genome-Wide Analysis of The Catalase Enzyme Toolbox In Potato (Solanum Tuberosum L.). Potato Research, doi.org/10.1007/s11540-022-09554-z [DOI:10.21203/rs.3.rs-1020759/v1]
22. Kour, D., Kaur, T., Devi, R., Rana, K.L., Yadav, N., Rastegari, A.A. and Yadav, A.N. (2020) Biotechnological applications of beneficial microbiomes for evergreen agriculture and human health. In: Rastegari, A.A., Yadav, A.N. and Yadav, N., Eds., New and Future Developments in Microbial Biotechnology and Bioengineering, pp. 255-279, Elsevier, Amsterdam, NL. [DOI:10.1016/B978-0-12-820528-0.00019-3]
23. Mahmoud, A.W.M., Abdeldaym, E.A., Abdelaziz, S.M., El-Sawy, M.B. and Mottaleb, S.A. (2020). Synergetic effects of zinc, boron, silicon, and zeolite nanoparticles on confer tolerance in potato plants subjected to salinity. Agronomy, 10(1): 19. [DOI:10.3390/agronomy10010019]
24. Maroušek, J., Rowland, Z., Valášková, K. and Král, P. (2020). Techno-economic assessment of potato waste management in developing economies. Clean Technologies and Environmental Policy, 22: 1-8. [DOI:10.1007/s10098-020-01835-w]
25. Mendes, R., Garbeva, P. and Raaijmakers, J.M. (2013). The rhizosphere microbiome: significance of plant beneficial, plant pathogenic, and human pathogenic microorganisms. FEMS Microbiology Reviews, 37: 634-663. [DOI:10.1111/1574-6976.12028]
26. Mirrokni, H., Rahnama, H. and Zeinali, H. (2014). Evaluation of total carbohydrate and soluble sugars in transgenic potato resistant to potato tuber moth. Genetic Engineering and Biosafety Journal, 3: 67-75.
27. Moatamed, E. (2016). The study on transformation of potato with AtSOS3 gene in order to establish resistance to salinity. M.Sc Thesis, Azarbaijan Shahid Madani University, Iran (In Persian).
28. Mosavi, M., Khorshidi, M., Masoudian, N. and Hokmabadi, H. (2018). Study of some physiological characteristics of potato tissue under salinity stress. International Journal of Farming and Allied Sciences, 7: 1-5.
29. Mukerji, P., Rudgers, G.W., Gibson, C. and Roper, J.M. (2020). Safety evaluation of E12, W8, X17, and Y9 potatoes: Nutritional evaluation and 90-day subchronic feeding study in rats. Regulatory Toxicology and Pharmacology, 115: 104712. [DOI:10.1016/j.yrtph.2020.104712]
30. Nowroz, F., Roy, T.S., Haque, M.T., Ferdous, J., Noor, R. and Mondal, G.C. (2021). Yield and grading of potato (Solanum tuberosum L.) as influenced by different mulch materials. Agrotechniques in Industrial Crops, 1: 1-10.
31. Peng, C., Ding, L., Hu, C., Chen, X., Wang, X., Xu, X., Li, Y. and Xu, J. (2019). Effect on metabolome of the grains of transgenic rice containing insecticidal cry and glyphosate tolerance epsps genes. Plant Growth Regulation, 88: 1-7. [DOI:10.1007/s10725-019-00482-6]
32. Prado, J.R., Segers, G., Voelker, T., Carson, D., Dobert, R., Phillips, J., Cook, K., Cornejo, C., Monken, J. and Grapes, L. (2014). Genetically engineered crops: from idea to product. Annual Review of Plant Biology, 65: 769-790. [DOI:10.1146/annurev-arplant-050213-040039]
33. Prochazkova, D., Sairam, R., Srivastava, G. and Singh, D. (2001). Oxidative stress and antioxidant activity as the basis of senescence in maize leaves. Plant Science, 161: 765-771. [DOI:10.1016/S0168-9452(01)00462-9]
34. Rahimian, M.H. and Zabihi, H.R. (2021). Investigation of the Reaction of Potato Plant to Magnetized Saline Water. Agrotechniques in Industrial Crops, 1: 149-153.
35. Rahnama, H., Moradi, A.B., Mirrokni, S.H., Moradi, F., Shams, M.R. and Fotokian, M.H. (2018). Comparative compositional analysis of transgenic potato resistant to potato tuber moth (PTM) and its non-transformed counterpart. Transgenic Research, 27: 301-313. [DOI:10.1007/s11248-018-0075-0]
36. Sairam, R.K., Rao, K.V. and Srivastava, G. (2002). Differential response of wheat genotypes to long term salinity stress in relation to oxidative stress, antioxidant activity and osmolyte concentration. Plant Science, 163: 1037-1046. [DOI:10.1016/S0168-9452(02)00278-9]
37. Salami, R., Mohammadi, S.A., Ghafarian, S. and Moghaddam, M. (2016). Expression analysis of Hv TIP2; 3 and Hv TIP4; 1 in sensitive and tolerant barley genotypes under salinity stress. Plant Genetic Researches, 2(2): 1-14 (In Persian). [DOI:10.29252/pgr.2.2.1]
38. Scott, G.J., Petsakos, A. and Juarez, H. (2019). Climate change, food security, and future scenarios for potato production in India to 2030. Food Security, 11: 43-56. [DOI:10.1007/s12571-019-00897-z]
39. Sevestre, F., Facon, M., Wattebled, F. and Szydlowski, N. (2020). Facilitating gene editing in potato: a Single-Nucleotide Polymorphism (SNP) map of the Solanum tuberosum L. cv. Desiree genome. Scientific Reports, 10: 1-8. [DOI:10.1038/s41598-020-58985-6]
40. Shabani, A., Zebarjadi, A., Mostafaei, A., Mohsen, S. and Poordad, S.S. (2016). Identification of drought stress responsive proteins in susceptible genotype of chickpea (Cicer arietinum L.). Plant Genetic Researches, 3(1): 1-12 (In Persian). [DOI:10.29252/pgr.3.1.1]
41. Sofo, A., Scopa, A., Nuzzaci, M. and Vitti, A. (2015). Ascorbate peroxidase and catalase activities and their genetic regulation in plants subjected to drought and salinity stresses. International Journal of Molecular Sciences, 16: 13561-13578. [DOI:10.3390/ijms160613561]
42. Sreekar, K. (2020). Biotechnology and its implications in brinjal improvement: A review. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 9: 1096-1102.
43. Valikhanlou, N. (2018). The Assessment of Resistance to Salinity in Transgenic Potato lines with AtSOS3 gene. M.Sc Thesis, Azarbaijan Shahid Madani University, Iran (In Persian).
44. Yang, A., Akhtar, S.S., Iqbal, S., Amjad, M., Naveed, M., Zahir, Z.A. and Jacobsen, S.E. (2016). Enhancing salt tolerance in quinoa by halotolerant bacterial inoculation. Functional Plant Biology, 43: 632-642. [DOI:10.1071/FP15265]
45. Ye, J., Zhang, W. and Guo, Y. (2013). Arabidopsis SOS3 plays an important role in salt tolerance by mediating calcium-dependent microfilament reorganization. Plant Cell Reports, 32: 139-148. [DOI:10.1007/s00299-012-1348-3]
46. Zhang, L., Li, S.F., Zhou, Q.H., Liu, Y.H., Zhang, J. and Qian, Z.Y. (2021). Subchronic toxicity study in rats evaluating herbicide-tolerant soybean DAS-68416-4. Regulatory Toxicology and Pharmacology, 119: 104833. [DOI:10.1016/j.yrtph.2020.104833]XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 9، شماره 1 - ( 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها