پژوهش های ژنتیک گیاهی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/5 | 
اهداف
-   نشر و معرفی پژوهش های علمی و کاربردی اساتید و پژوهشگران  در زمینه ژنتیک، به‌نژادی و زیست فناوری گیاهی 
 - بالا بردن سطح دانش ژنتیک و به‌نژادی و زیست‌فناوری گیاهی جامعه علمی کشور و معرفی آن در سطح بین‌الملل
-  فراهم نمودن زمینه تبادل افکار و اطلاعات بین مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی کشور و ترویج یافته های علمی در زمینه ژنتیک و به‌نژادی و زیست‌فناوری گیاهی

زمینه ها
نشریه پژوهش‌های ژنتیک گیاهی، مقالات را در تمامی زمینه‌های ژنتیک گیاهی جهت بررسی و چاپ می‌پذیرد. برخی از مهمترین زمینه‌های مورد نظر به شرح زیر است:
- نشانگرهای مولکولی
- مهندسی ژنتیک
- ژنتیک مولکولی
- ژنتیک کلاسیک و ژنتیک جمعیت
- به‌نژادی
- سیتوژنتیک
نشانی مطلب در وبگاه پژوهش های ژنتیک گیاهی:
http://pgr.lu.ac.ir/find.php?item=1.42.17.fa
برگشت به اصل مطلب