پژوهش های ژنتیک گیاهی- اخبار نشریه
اطلاعیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
**توجه**
به اطلاع می رساند، نشریه پژوهش‌های ژنتیک گیاهی با افتخار پذیرای مقالات کلیه محققان و پژوهشگران محترم در تمامی زمینه‌های ژنتیک گیاهی (همانند نشانگرهای مولکولی، مهندسی ژنتیک، ژنتیک مولکولی، ژنتیک کلاسیک، ژنتیک جمعیت و سیتوژنتیک) می‌باشد. نویسندگان محترم بایستی، مقالات را با توجه به گزینه راهنمای نویسندگان (جداول و عکس ها به صورت دوزبانه فارسی و انگلیسی) تهیه و تنها از طریق سامانه الکترونیکی به مجله ارسال نمایند. ارزیابی تمامی مقالات در این نشریه به روش داوری همتا دو‌سو ناشناس صورت می‌گیرد و همچنین به منظور تشخیص اصالت مقالات، در روند داوری نهایی از ابزارهای برخط تشخیص سرقت ادبی (مشابهت‌یاب همانندجو) استفاده می‌شود. لازم به ذکر است، به مقالاتی که به غیر از روش یاد شده و یا بدون توجه به فرمت نگارش مقاله (راهنمای نویسندگان) دریافت گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.


مسئول مکاتبات بایستی، فرم تعهد نامه مقاله را به امضای همه نویسندگان رسانده و اسکن آنرا همراه با دیگر فایل های الزامی مقاله از طریق فرم ارسال مقاله بارگذاری نماید. قابل ذکر است، چنانچه مقاله مستخرج از پایان نامه دانشجو می‌باشد، مسئول مکاتبات الزاماً استاد راهنما و یا یکی از مشاوران می‌باشد.
 

کاربران (مدیران، دبیران علمی، نویسندگان، داوران) محترمی که در تارنمای مجله قبلاً ثبت نام نموده اند، در صورت فراموشی یا عدم دسترسی به حساب کاربری خود می‌توانند از گزینه فراموشی رمز عبور جهت بازیابی حساب کاربری اقدام نمایند. در صورت بروز هر گونه مشکل در دسترسی مراتب را از طریق فرم تماس با ما اطلاع دهید.
 
 نحوه پرداخت هزینه مقاله:
دریافت هزینه از نویسندگان بابت داوری، ویراستاری، صفحه آرایی و انتشار برخط مقاله می باشد. هزینه پردازش مقاله دو میلیون و پانصد هزار ریال (دویست و پنجاه هزار تومان) می باشد، که بخشی از هزینه (۱۵۰ هزار تومان) پس از ثبت اولیه مقاله و طرح آن در جلسه هیئت تحریریه، جهت انجام داوری اخذ و باقیمانده هزینه (۱۰۰ هزار تومان) پس از آماده سازی مقاله برای انتشار (قبل از انتشار رسمی مقاله) دریافت خواهد شد.

 
این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

نشانی مطلب در وبگاه پژوهش های ژنتیک گیاهی:
http://pgr.lu.ac.ir/find-1.43.10.fa.html
برگشت به اصل مطلب