پژوهش های ژنتیک گیاهی- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی: استان لرستان - شهرستان خرم آباد - کیلومتر ۱۲ جاده اندیمشک - دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان - گروه زراعت و اصلاح‌نباتات - دفتر مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی. کدپستی: ۴۴۳۱۶-۶۸۱۵۱ صندوق پستی: ۴۶۵
تلفن: ۳۳۴۰۰۰۱۲-۶۶- ۹۸+. داخلی ۲۴۵
دورنگار: ۳۳۴۰۰۲۸۹–۶۶- ۹۸+
همراه: 
 - ۹۸+
آدرس پست الکترونیک: PGR lu.ac.ir
ساعت تماس تلفنی با دفتر نشریه و پاسخگویی در مورد مقالات: روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰ می‌باشد.
نشانی مطلب در وبگاه پژوهش های ژنتیک گیاهی:
http://pgr.lu.ac.ir/find.php?item=1.57.14.fa
برگشت به اصل مطلب